പ്രതീക്ഷ

Writers Blog

സ്വപ്നങ്ങളൊരായിരമുണ്ട്
വിടരും മുമ്പേ കൊഴിഞ്ഞു
പോയത്.. കണ്ണീര്‍ വീണ്
ജീവിത പുസ്തകം നനഞ്ഞ്
പോയിരിക്കുന്നു …

ആര്‍ദ്രമാം ഹൃദയത്തില്‍
നിന്നൊരു തുള്ളി ഭൂമിയില്‍
വീണിരിക്കുന്നു കൊഴിഞ്ഞ
സ്വപ്നം ഒന്നെങ്കിലും
തളിര്‍ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ…

കാത്തിരുന്നു സങ്കടങ്ങള്‍
ഘോഷയാത്ര പോകുന്ന വഴിയില്‍
ഒരു തിരിനാളം ഉയരുമെന്നും
അതില്‍ നിന്നും ഒരുതിരി
പ്രതീക്ഷയുടെ വാതായനം
തുറക്കുമെന്നും…

എന്നിലൊരു കവിതയുണ്ട്
പെയ്യാതെ നില്‍ക്കുകയാണ്
ജീവനും മനസ്സും
വേര്‍പിരിയുമ്പോള്‍
പ്രതീക്ഷകള്‍ വേരറ്റുപോകുമ്പോള്‍ ഉള്ളുമുറിഞ്ഞു കണ്ണില്‍
പെയ്‌തൊഴുകാന്‍ വെമ്പുന്ന
പ്രതീക്ഷയെന്ന കവിത…

ഇര്‍ഫാന മോള്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *