സ്ത്രീകള്‍ക്കും പുരുഷന്മാര്‍ക്കും സ്വത്തില്‍ തുല്യാവകാശം. ഹിന്ദു പിന്തുടര്‍ച്ച അവകാശത്തില്‍ സുപ്രധാന വിധിയുമായി സുപ്രീം കോടതി

Breaking India

ഹിന്ദു കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് കുടുംബ സ്വത്തില്‍ തുല്യ അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് അരുണ്‍ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി. സ്ത്രീകള്‍ക്കും തുല്യമായ അവകാശമുണ്ടെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി. പിതാവ് മരിച്ചാലും തുല്യ അവകാശം തുടരും.മകള്‍ ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ സ്നേഹനിധിയായ മകളായി തുടരുമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര കോടതിയില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചു.

1956 ല്‍ നിലവില്‍ വന്ന ഹിന്ദു പിന്തുടര്‍ച്ച അവകാശ നിയമം പിന്നീട് 2005ല്‍ ഭേദഗതിചെയ്തിരുന്നു.2005ലെ ഹിന്ദു പിന്തുടര്‍ച്ചാവകാശ നിയമ ഭേദഗതി മുന്‍കാല പ്രാബല്യത്തോടെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് സുപ്രധാന വിധി. 2005ലെ ഭേദഗതി നിലവില്‍ വന്ന സമയത്ത് അച്ഛന്‍ ജീവിച്ചിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നത് പ്രസക്തമല്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
നിലവിലെ നിയമത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആശയക്കുഴപ്പങ്ങള്‍ പരിഹരിച്ചു കൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പുതിയ വിധി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *