കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളെ ശക്തമായി എതിര്‍ക്കുന്ന ഹരിയാന എംഎല്‍എ ബല്‍രാജ് കുണ്ടുവിന്റെ വീട്ടില്‍ റെയ്ഡ്

India News

കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളെ ശക്തമായി എതിര്‍ക്കുന്ന ഹരിയാന എംഎല്‍എ ബല്‍രാജ് കുണ്ടുവിന്റെ വീട്ടിലും ഓഫീസിലും ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ റെയ്ഡ്. റോത്തക്കിലും ഗുരുഗ്രാമിലുമാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.

റോത്തക്കിലെ മെഹം മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നുള്ള സ്വതന്ത്ര എംഎല്‍എയാണ് ബല്‍രാജ് കുണ്ടു. കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് എംഎല്‍എയുടെ റോത്തക്കിലും ഗുരുഗ്രാമിലുമുള്ള വീട്ടിലും ഓഫീസിലും ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകളിലും ആദായനികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലെന്നാണ് ബല്‍രാജ് കുണ്ടുവിന്റെ ഓഫീസ് പ്രതികരിച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *