സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യ വില വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനം

Keralam News

സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യവില വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനം. അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കള്‍ക്ക് വില കൂടിയതിനാല്‍ മദ്യവില കൂട്ടണമെന്നാണ് കമ്പനികളുടെ ആവശ്യം.

20 ശതമാനം മുതല്‍ 30 ശതമാനം വരെ വില കൂട്ടണമെന്നാവശ്യം. വില ഏഴു ശതമാനം വര്‍ധിപ്പിക്കാനാണ് ബെവ്കോയുടെ തീരുമാനം. വില വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ബെവ്കോ സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *